Foudgum is een klein terp - dorp in de gemeente Dongeradeel. Het is te vinden langs de weg tussen Dokkum en Holwerd (klik hier voor een kaartje). Het heeft ongeveer 84 inwoners en kent een sterk agrarisch karakter. Het dorp heeft een actieve buurtvereniging en vormt samen met Brantgum en Waaxens één geheel als het gaat om dorpsbelangen. Kerkelijk maakt Foudgum in principe onderdeel uit van een PKN-gemeente met Raard en Bornwird.  Voor een goede indruk middels een wandeltocht in en rond  Foudgum kunt u een wandelroute printen.

 De historie

Van plaatsnamen die eindigen op um, heem of hem wordt aangenomen dat ze zijn ontstaan in de vierde tot de zevende eeuw na Christus. Het dorp Foudgum is waarschijnlijk van aanmerkelijk oudere datum, maar mogelijk raakte het dorp in de 2e en 3e eeuw na Christus ontvolkt door de hoger wordende zeespiegel, waarna het werd herbewoond in de 6e of 7e eeuw, een periode waarin de bevolking in West Europa toenam en de zeewaterstand niet meer steeg. Foudgum is een vrij gaaf bewaard gebleven wierdedorp. Een volledig ontwikkelde dorpswierde uit de vroege middeleeuwen had centraal een open ruimte. Rond de open ruimte lagen straalsgewijs boerderijen die met de achtereinde gekeerd stonden naar een om de voet van de wierde lopende weg, de ringweg of ossengang genoemd. In later tijd werd op de kruin de kerk gebouwd. In Foudgum is deze bebouwingsvorm nog duidelijk waarneembaar. Vanaf de ringweg lopen vier paden naar de kerk die op het hoogste punt van de terp staat. Aan het einde van de vorige eeuw werd de terp helaas gedeeltelijk afgegraven. Klik hier voor een kaartje uit 1832.

Inwoners in de picture: Klik hier voor het artikel uit de NDC Klik hier voor het artikel uit het Landbouwblad

(Klik op de afbeelding)

 

 

e-mail reisverslag van Nico Timmermans van zijn reis naar Australik in februari en maart 2004

 

 

 

 

Artikel NDC van 10 oktober 2005

Ga naar verhaal uit Noorderbreedte

 

 

 

Heer en mevrouw Heeringa in NDC

 

 

Het wapen van Foudgum

Het wapen is een echte tegenhanger van het wapen van het buurdorp Brantgum. ook hierwapen van Foudgum verbeeldt de schuinbalk de weg Holwerd-Dokkum, ook hier weer rechtsschuin voor Westdongeradeel. Het wapen is gehouden 'gezellige tegenkleurtjes' (citaat Ton Dull) t.o.v. het wapen van Brantgum. De roos is ontleend aan het familiewapen Stenstera. Om esthetische redenen is de roos niet zilver, zoals in het wapen, maar rood, volgens de schildkleur van het Stenstera-wapen. De pen verwijst naar de dominee-dichter Francois Haverschmidt (Piet Paaltjens) die hier van 1859 tot 1862 als predikant stond. Een schrijver, i.t.t. een schilder, houdt de pen omlaag. Dit verklaart de stand van de pen. De vlag is weer afgeleid van het wapen, gezellig tegengekleurd ten opzichte van Brantgum. Bij feestelijke gelegenheden in het dorp wordt bij de ingang van het dorp altijd de vlag van Foudgum uitgestoken. Deze vlag is gemaakt door mevrouw G. Sijens, die de vlag geschonken heeft aan de
buurtvereniging toen
zij ging verhuizen naar Raard.

 

Foudgum is een dorpje in de gemeente