Weldra wordt gij vijftien

Weldra wordt gij vijftien,
Wat of dat beduidt?
Och, de kinderschoenen
Trek ze, jongen, uit.

Niet het kinderlijke!
Neen, leg dąt niet af;
't Reine, vrome, blijde,,
Houdt dat, tot uw graf.

Maar wat kinderachtig
Dom zou zijn en laf
Voor zo'n grooten jongen,
Leg dąt voortaan af!

Zij het U tot teeken,
Wat wij hier U biźn,
Hoe uw Ouders in U
Thans geen kind meer zien;

Maar een kloeken jongen
Met een hart van goud,
Die nooit zal beschamen
Wie op hem vertrouwt.

 

Terug naar het overzicht