Overzicht predikanten van 1567

Johannes Wisop
r.k. priester te Bornwird
als reform. Prek. Gevlucht jaar 1567
Hermanus Colenius
predikant te Bernwirt e.a.
vertr. N. Brantgum en Engelum 5-1595
Johannes Johannis
gekomen in of voor jaar 1597
vertr. Naar Balk jaar 1599
Johannes B. Ens
gekomen als kandidaat 10-9-1610
vertrokken naar Welsrijp e.a. 13-5-1622
Wigle Kornelis
gekomen
vertrokken naar Marrum e.a. 18-2-1628
Doekle Piers
gekomen 12-1628
overleden jaar 1661
Petrus Nauta
gekomen als kandidaat jaar 1663
vertrokken 24-3-1689
Ubbas Ludinga
gekomen van Hiaure-Bornwird jaar 1689
overleden jaar 1701
Its Altinga
gekomen als kandidaat jaar 1702
overleden jaar 1719
Johannes L.E. Colerusz
gekomen als kandidaat 4-5-1721
vertrokken naar Wanserd e.a. 7-6-1733
Nicolaus Balk
gekomen als kandidaat 23-9-1733
vertrokken naar Hempens 19-6-1740
Gerardus Piekenbroek
gekomen als kandidaat jaar 1740
vertrokken naar Batavia (Oost Indie) jaar 1742
Berthodus F. Bornaeus
gekomen als kandidaat jaar 1742
vertrokken naar Ternaard 3-12-1758
Theodorus Schierre
gekomen als kandidaat 6-5-1759
vertrokken naar Tzum 21-6-1767
Fransicus Bavius
gekomen van Latijnse School Leeuwarden 30-8-1767
emeritus jaar 1814
Urnoldus van Dijk
gekomen als kandidaat 4-6-1815
vertrokken naar Boornbergum e.a. 25-3-1821
Hemmo W. Hazelhoff
gekomen van Schiermonnikoog 30-9-1821
vertrokken naar Engelbert 28-6-1822
David B. Mackay
gekomen als kandidaat 5-12-1822
vertrokken naar Stavoren 23-5-1825
Jan R. van Eerde
gekomen als kandidaat 5-3-1826
vertrokken naar Obergum 26-8-1827
Henricus Penninga
gekomen als kandidaat 18-11-1827
overleden (24 jaar oud) 4-1-1829
Joachim van der Zwaag
gekomen als kandidaat 28-11-1830
vertrokken naar Koekange 1-11-1841

Ulbertus M. Bokma-de Boer
(vader van Sjoukje Maria Diderika = Nienke van Hichtum)

gekomen als kandidaat 8-5-1842
vertrokken 9-12-1844
Johannes Cannegieter Rzn
gekomen als kandidaat 1-6-1845
vertrokken naar Tzummarum 6-4-1855
Nicolaas J. Lankhorst
gekomen als kandidaat 2-9-1855
vertrokken naar Workum 30-3-1858
Francois Haverschmidt
gekomen als kandidaat 3-7-1859
vertrokken naar Den Helder 7-12-1862
Theodorus H. van Dolder
gekomen als kandidaat 23-8-1863
vertrokken naar Gerkesklooster 31-9-1869
Sjoerd R. de Boer
gekomen als kandidaat 13-3-1870
vertrokken naar Toenga e.a. 25-8-1872
Bernardus H. Belgraver
gekomen als kandidaat 19-1-1873
vertrokken naar Rekkum 30-1-1876
Hendrik J. Eisveld-de Wit
gekomen als kandidaat 2-9-1877
vertrokken naar Middelie 17-6-1880
Arend J. Seulijn
gekomen als kandidaat 29-7-1894
vertrokken naar Aagtekerke (zeeland) 13-6-1897
Fonger de Haan
gekomen als kandidaat 18 november 1900
vertrokken naar Tjerkgaast e.a. 7 juni 1903
Jille Visser
gekomen als kandidaat 20 september 1903
vertrokken naar Exmorra e.a. 2 januari 1910
Jacob A. Steenbeek   (klik hier voor foto)
gekomen als kandidaat 21 augustus 1910
vertrokken naar Opende 30 september 1917
Pieter Beijer
gekomen van Rottevalle 7 april 1918
vertrokken naar Overschild 10 januari 1926
Bernardus Scholtens
gekomen van Stavoren 9 mei 1926
emeritus 6 juli 1937
Jacob van Leusden
gekomen als kandidaat 23 januari 1938
vertrokken naar Burgwerd 23 april 1944
Carl D. Israel
gekomen als kandidaat 18 juni 1944
vertrokken naar Achlum 13 april 1947
Willem H. van den Berg
gekomen als kandidaat 8 februari 1948
emeritus 13 april 1962
Jan J. Winckel
gekomen van Vorchten 27 januari 1963
vertrokken naar Exloermond 14 april 1968
Rimmert van der Kooi
bevestigd als hulppredikant 1 mei 1971
emeritus 31 maart 1974
Marinus den Dekker
combinatie met Hantum e.a. 1 april 1974
vertrokken naar Koudum 31 december 1978
Hendrik Teeuwen
gekomen als kandidaat 5 aug 1979
vertrokken naar Angerlo 1 april 1984

Gerrit Bilker    
gek door federatie   24-8-1986
emeritus   24-8-1987
     
Gustaaf H. Labooy    
Klarine D. Labooy-Koole    
gek als kandidaten   26-4-1992
vertr naar Hoek van Holland   5-7-1998
     
Jacobus P. Boomsma    
gek als kandidaat   2-3-2003