Misschien mijn jongen komt er eens een tijd

 

Misschien, mijn jongen, komt er ns een tijd,
Dat ge les geeft in plantenkunde.
Ja 'k wou dat de Hemel z iets te zien
Eenml aan Uw ouders gunde.

Wel heeft het geen dringende haast, maar toch
Om andren te kunnen leeren
Moet een mensch al tamelijk vroeg vooraf
In de boeken van andren studeren.

En als zijn die boeken dan wel eens wat taai,
Daarom U de lust niet boeken
Wie alles, wat studie kost, uitmaakt voor saai,
Die zal er voorzeker niet komen.

Hierbij gaat een boek, dat een poging deed
Om het taaie en het malsche te mengen
Al wandelend zoekt de schrijver ons
Een beetje op de hoogte te brengen,

Op de hoogte van wat er in Nederland
Groeit in 't bosch en langs velden en heggen.
Vermoedlijk wil meneer Steenhuis u
Wat ge er niet van vat, gaarne uitleggen.

 

Terug naar het overzicht