Met genoegen heb ik opgemorken

 

Met genoegen heb ik opgemorken,
Hoe er onder Uwe neus
Aanleg wordt gevonden voor een Snorke;
Heel petietrig, maar toch aanleg, heusch!

Zorg, uw bovenlip slechts trouw te scheren,
Eindlijk groeit er dan een snor,
Evenals bij wezenlijke heeren:
Koster, Kramer, Horn en den Rectór.

Maar opdat ge uzelven niet moogt snijden,
Zeep u eerst terdegen in.
Scheermeswonden moet gij vlijtig mijden:
Zij ontsieren 's jonglings lip en kin.

Beste scheerzeep, dit is onbetwistbaar,
Evenals een fijne kwast
Zijn daartoe ten eenenmale ónmisbaar:
Anders toch mislukt het scheren vast.

Wil het eens met déze doos probeeren;
'k Vlei me, dat ze u zal voldoen.
Houd slechts vol, en uit uw nesthaarveêren
Wast ge nog eens een knevel van fatsoen.

 

Terug naar het overzicht