Uit Nieuwe Dockumer Courant d.d. 24 december 2002

Terug naar foto's opendag