Informatiecentrum

(Tijdelijk opgeheven !)

In verband met de verkoop van de kosterswoning en het zgn. lokaaltje vervalt de mogelijkheid het lokaaltje tevens als informatiecentrum te gebruiken. Op termijn zal in de kerk hiervoor (een) ruimte worden ingericht.

De portretgallerij met foto's van Fr. HaverSchmidt, van jong tot oudMet de uitvoer van het dorpsvernieuwingsproject dat in het voorjaar van 2004 is afgerond is ook aandacht gegeven aan een stukje cultuur van Foudgum. Landelijk is Foudgum bekend omdat Fr. HaverSchmidt in de periode van 1859 tot en met 1862 hier predikant was. Het was zijn eerste gemeente nadat hij zijn studie in Leiden had afgerond. Fr. HaverSchmidt heeft vooral nationale en internationale bekendheid gekregen onder zijn pseudoniem 'Piet Paaltjens'. Eťn van zijn bekendste uitgaven is 'Snikken en Grimlachjes'. Niet alleen zijn er in het dorp twee straten naar hem genoemd, sinds het voorjaar van 2004 beschikt Foudgum ook over een informatiecentrum waar aandacht wordt gegeven aan Fr. HaverSchmidt. Het informatiecentrum is gevestigd in het oude schoollokaaltje, dat aan de huidige kosterswoning vastzit, beide eigendom van de kerkvoogdij van Foudgum. Het informatiecentrum was vrij toegankelijk, op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur. Doordat de kerkelijke gemeente de kosterswoning heeft verkocht en de kosteres ontslagen kan het 'lokaaltje' niet meer worden gebruikt als informatiecentrum. Het ligt in de bedoeling de vitrinekasten en spullen te verplaatsen naar het kerkgebouw. Omdat in de kerk nog verbouw- en opknap werkzaamheden moeten worden verricht, zullen de spullen tijdelijk worden opgeslagen.  

Voor de officiŽle opening op 23 april 2004 zijn door particulieren en Tresor een groot aantal uitgaven van Fr. HaverSchmidt tijdelijk beschikbaar gesteld die in de week na de opening weer terug moesten naar de eigenaren. Wij hopen dat ook anderen bereid zijn, eventueel tijdelijk, materiaal beschikbaar te stellen om ten toon te stellen. Alle materiaal over Fr. HaverSchmidt is natuurlijk van harte welkom. Op deze website proberen we ook zoveel mogelijk materiaal te verzamelen. Heeft u nog kranteknipsels of ander materiaal, dan ontvangen wij hiervan graag een copie. U kunt  e-mailen naar info@foudgumonline.eu .

Voor de liefhebbers van een wandeling is een wandelroute 'In de voetsporen van HaverSchmidt' beschikbaar met informatie over de verschillende huizen en boerderijen, Foudgum en HaverSchmidt. Deze wanderoute is 500m, 4 Km of 6,5 Km. U kunt de wandelroute  op deze website vinden en zelf afdrukken.