Groepsfoto's 55+ reisje 2004

v.l.n.r.
 1e rij onder: Kees Timmermans, Herre Reitsma, Joukje Hiemstra, Marieke Timmermans, Pieter Bosch en Tineke Rosier
2e rij vanonder: Gosse Hiemstra en Hans de Heer
3e rij van onder: Akke Hoekstra en Jannie van de Veen
4e rij van onder: Jetske Reitsma, Rits van de Veen en Peter B. van Houten

terug naar de indexpagina