Foto's van het dorp (22-12-2000).

De Terp 1
9154 BC
F.Haverschmidtwei 1
9154 BA

tel. 0519-220814
tel. 0519-220848
meer info

De Terp 3

De Terp 5

meer info

 

De Terp 2

meer info

De Terp 7

'Nieuwe Pastorie'

meer info

De Terp 4

De Terp 8

De Terp 10

De Terp 12

Heemstra State

De Terp 11

De Terp 14

De Terp 16

Piet Paaltjespad 5

De Terp 13

De Terp 18

F. Haverschmidtwei 2

Jarla State

In de NDC (artikel)

F. Haverschmidtwei 4

Stinstra State

meer info

Aesgmawei 1

Aesgma State

F. Haverschmidtwei 6

meer info

P.Paaltjenspad 4

meer info

P. Paaltjenspad 3

'Oude Pastorie'

Meer info

Kolkreed 2

Manage Hynsteblom

Pijbemawei 1

Pybema State

Kolkreed 1

Atelier van
Peter B. van Houten

Doekemawei 1

Mellema State

meer info

Heemstrawei 3

 

Ned.Herv. Kerk
Piet Paaltjespad 1

Het monument van
F. Haverschmidt

 

'Het Lokaaltje'

InformatieCentrum
F. HaverSchmidt
(Piet Paaltjens)

meer info