Het pad rond de kerk

(deze foto is gemaakt in 1988, nu 12 jaar later doen we het nog een keer....)

de werkers van 1998

In februari 1988 werd door de inwoners van Foudgum begonnen met de aanleg van een klinkerpad rond de kerk. De klinkers kregen we van de Gemeente Dongeradeel. Ook het leggen van de klinkers werd gedaan door een vakman van de Gemeente. De bewoners moesten zelf zorgen voor het voorbereidende werk.

beton-randen voor nieuw pad

Nu, 12 jaar en vele mollen later is het pad weer toe aan onderhoud. Begin september zijn we weer begonnen aan een nieuwe ronde. Omdat de kerk op het hoogste gedeelte van de terp ligt, zijn vooral de randen weggezakt. Deze keer zullen we proberen door het gebruik van stevige beton-banden dit voor langere tijd te voorkomen.

Op donderdagavond 31 augustus 2000 zijn Jenne Tania, Dick Zuidema, Beerend Zuidema, Rense Zuidema, Herman Rotteveel en Wiebe Kloosterman begonnen met het verslepen van de betonbanden naar het pad. In een avond lagen de betonbanden aan beide kanten langs het pad aan de voorkant van de kerk. Daarop volgende maandagavond, met extra ondersteuning van Kees Tania en Hans de Heer, volgde de gehele buitenkant en tot slot op woensdagavond  met hulp van Herre Reitsma de rest van de binnenkant. Op een aantal plaatsen lagen een aantal dikke boomwortels in de weg. Op deze plaatsen werd door Jenne beton gestort. De eerste betonbanden liggen in de eerste week van september op hun plaats. Op elke avond was er koffie van Hendrikje Zuidema, de kosteres van de Herv. Kerk van Foudgum. De betonranden aan de binnenkant steken boven het pad uit, aan de buitenkant liggen ze op dezelfde hoogte als het pad. Hierdoor kan de volle breedte van het pad, nodig voor het dragen van de baar blijven bestaan. Ook komen hierdoor een aantal stenen vrij, nodig om de kapotte stenen te vervangen.

Maandag 11 september is begonnen met de bestrating aan de achterkant.

Omdat de bestrating ter hoogte van het zgn. baarhokje iets omhoog gebracht wordt bestaat de kans dat het water, van het pad, onder de deur van het baarhokje doorloopt. Daarom heeft Herre Reitsma een strookje van de onderkant van de deur gezaagd. Gelukkig was dit niet het beste stuk van de deur. Samen met Dick Zuidema hebben ze een drempel van beton gestort waardoor het water buiten blijft.

Zaterdag 16 september zijn Herman, Dick, Anne, Rense, Gerben, Jeroen, Sybren, Hans en Wiebe bezig geweest de voorkant weer een beetje toonbaar te maken, door het bijna klaar puin weg te halen, de grond vlak te maken en aan te vullen en de steentjes die over waren netjes op te stapelen. Voor de zekerheid zijn achter de betonranden aan de buitenkant 50 houten paaltjes geslagen als extra steun om de banden op hun plaats te houden. Dick heeft de goten van de kerk en het baarhokje schoongemaakt. Aan het einde van de zaterdag zag alles er weer toonbaar uit, klaar voor de dienst van zondag.

Op maandag 25 september 2000 werd door de straters de laatste hand gelegd aan de bestrating. De komende weken worde de zijkanten van het pad en het kerhof nog aangevuld met grond. Ook het hek rondom moest nog worden geplaatst, het metalen toegangshek geverfd en de houten trapleuning en palen vervangen. Op zaterdag, de laatste dag van september is door Herman, Anne, Sybren en Wiebe het hek weer rondom op de plaats gezet.

En nu de rest.....